Koszty

Całościowy koszt obozu to  900 zł za osobę.

W tym mieści się pełne wyżywienie {12 dób}, zakwaterowanie oraz wszystkie warsztaty i zajęcia.

Rejestracja

Na rekolekcje można się zgłosić w naszym formularzu. Zgłoszenia trzeba dokonać do 18 czerwca 2023r.

Zaliczka

W ciągu 7 dni od rejestracji należy wpłacić na poniższe konto bezzwrotną zaliczkę w wysokości 300 złotych.

Bez wpłaconej zaliczki zgłoszenie jest anulowane.

Konto

Zaliczkę należy wpłacić na konto 95 1750 0012 0000 0000 3707 9456.

W tytule prosimy wpisać: 
darowizna na cele statutowe – rekolekcje przetrwania – imię i nazwisko dziecka.

Właścicielem konta jest Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan „Wspólnota Chrześcijańska Swojczyce” we Wrocławiu.

Pełna opłata

Do 18 czerwca musi zostać wpłacona pełna opłata za obóz.

Opłatę należy wpłacić na to samo konto, co zaliczkę {patrz powyżej}.

Rezygnacja

Do 18 czerwca możliwa jest rezygnacja z Rekolekcji Przetrwania.

Jeśli pełna opłata została już wpłacona na konto, koszty obozu są zwracane za potrąceniem zaliczki.

W przypadku rezygnacji z Rekolekcji Przetrwania po 18 czerwca opłata za obóz nie jest zwracana. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rezygnacja jest wynikiem zdarzeń losowych. Wtedy koszty obozu zwracane są za potrąceniem zaliczki.

W przypadku anulowania zgłoszenia po 9 lipca opłata nie może być zwrócona.

Dofinansowanie

[Aktualizacja 24.04.2023]

Dzięki ofiarności naszych darczyńców mogliśmy obniżyć cenę o 200zł dla wszystkich (z 1100zł do 900zł). Dla osób, które już wpłaciły całość zwrot będzie kierowany na konto, z którego był zrobiony przelew.

Dziękujemy!